SİRGE

Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksi

SİRGE HAKKINDA


Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksi (SİRGE); Süt inekçiliği işletmelerinin rekabet gücüne etki eden nicel ve nitel özelliklerinin tek bir değer ile temsil edilmesi ve işletmelerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere oluşturulmuştur. 9 alt endeksten oluşmaktadır. Yazılımın amacı süt inekçiliği işletmelerinin ekonomik analizini gerçekleştirmek ve rekabet gücü endeks değerini hesaplamaktır. Hesaplama sonuçları detaylı bir rapor şeklinde görüntülenebilmekte ve saklanabilmektedir.

Kullanıcı kaydınızı yaptırarak, süt inekçiliği işletmelerinin ekononomik analizini yapabilir ve rekabet gücü endeksini hesaplayabilirsiniz. İşletmelere ait hesaplamalarınızı kayıt edebilir ve istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Hesplama sonucunda yazılım tarafından oluşturulacak detaylı raporla; her bir işletmeye özel rekabet gücü açısından zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebilirsiniz. Ayrıca yazılım tarafıdnan rekabet gücü açısından zayıf yönlerin nasıl güçlendirilebileceğine dair önerilerde sunulmaktadır.


Proje BİLGİSİ


TUBİTAK: Bu yazılım; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TUBİTAK), 1002- Hızlı Destek Programı desteğiyle, "Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksinin (SİRGE) oluşturulması” adlı 116K697 sayılı proje kapsamında geliştirilmiştir.

Selçuk Üniversitesi: Bu yazılımın geliştirilmesinde, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalında yürütülen “Konya İlinde IPARD Programının, Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Rekabet Gücüne Etkisi” adlı Doktora Tezinden faydalanılmıştır.

ALT ENDEKSLER


Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksini (SİRGE) oluşturan alt endeks ve bileşenler

Kalite

Kalite Alt Endeksi

Süt üretimi başına yem maliyeti, Yem dönüşüm oranı, İşletme masraf oranı, Süt birim maliyeti, İşgücü maliyeti bileşenleri

sermaye

Sermaye Etkinliği Alt Endeski

Büyük baş hayvan birimi başına süt çiftliği yatırımı, Aktif devir hızı bileşenleri

destek

Desteklerden Faydalanma Alt Endeksi

Girdilere ve ürüne yönelik desteklemelerden faydalanma, İşletme varlıklarına yönelik desteklemelerden faydalanma bileşenleri


Maliyet

Maliyet Kontrolü Alt Endeksi

Süt üretimi başına yem maliyeti, Yem dönüşüm oranı, İşletme masraf oranı, Süt birim maliyeti, İşgücü maliyeti bileşenleri

Çıktılar

Çıktılar Alt Endeski

İşgücü verimliliği, Süt verimi, Süt fiyatı bileşenleri

Karlilık

Karlılık Alt Endeksi

Büyük baş hayvan birimi başına net kar, Mali rantabilite, Ekonomik rantabilite bileşenleri


Likidite

Likidite Alt Endeksi

Cari oran bileşeni

Borç Ödeme

Borç Ödeme Gücü Alt Endeski

Borçların aktiflere oranı (Kaldıraç oranı), Toplam Borç - Öz sermaye Oranı, Büyük baş hayvan birimi başına düşen borç miktarı bileşenleri

Yenilikçilik

Yenilikçilik Alt Endeksi

Yenilikleri benimsemeyi etkileyen faktörlere sahiplik, Yenilikçi teknoloji kullanım durumu bileşenleri


İLETİŞİM

Bize ulaşın

Konya, Türkiye

-

sirge.projesi@gmail.com